Չորս կողմ խողովակ

  • Industrial Steel Four-way Pipes

    Արդյունաբերական պողպատե քառակողմ խողովակներ

    Կծիկը խողովակի կցամասերի մի տեսակ է, որն օգտագործվում է խողովակաշարի ճյուղում:Կծիկը բաժանված է հավասար տրամագծի և տարբեր տրամագծի:Հավասար տրամագծով կծիկների ծայրերը բոլորը նույն չափի են.Ճյուղային խողովակի վարդակի չափը ավելի փոքր է, քան հիմնական խողովակը:Գծերի արտադրության համար անխափան խողովակների օգտագործման համար ներկայումս օգտագործվում են երկու ընդհանուր գործընթացներ՝ հիդրավլիկ ուռուցիկություն և տաք սեղմում:Արդյունավետությունը բարձր է;մեծանում է հիմնական խողովակի պատի հաստությունը և կծիկի ուսի հաստությունը:Անխափան կծիկի հիդրավլիկ ուռուցիկ գործընթացի համար պահանջվող սարքավորումների մեծ տոննաժի պատճառով ձևավորող նյութերն այն նյութերն են, որոնք համեմատաբար ցածր սառը աշխատանքի կարծրացման միտում ունեն: